SLUŽBA DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

NOVA GRADIŠKA, Ljudevita Gaja 28,
Ordinacija dentalne medicine Katarina Varalungović
, dr.med.dent.
dent., medicinska sestra Jasna Malkić,
tel: 035/333-103, email: ordinacija.varalungovic@gmail.com,
radno vrijeme: parni datumi=ujutro (7,00-14,30), neparni datumi=poslijepodne (13,00-20,30), radna subota, 2. u mjesecu (7,00-14,30)

NOVA GRADIŠKA, Relkovićeva 7
Ordinacija dentalne medicine Divna Radošević, dr.med.dent.,
medicinska sestra Andrijana Ograjšek, tel: 035/363-304, email: domzdravlja.ordinacija3@gmail.com,
radno vrijeme: parni datumi = poslijepodne (13,00-20,30), neparni datumi=ujutro (7,00-14,30), radna subota 1. u mjesecu (7,00-14,30)

NOVA GRADIŠKA, Relkovićeva 7
Ordinacija dentalne medicine Željka Pugelnik, dr.med.dent.,
medicinska sestra Vesna Vidošić,
tel: 035/362-426, email: z.pugelnik@gmail.com,
radno vrijeme: parni datumi=poslijepodne (13,00-20,30), neparni datumi=ujutro (7,00-14,30), radna subota 3. u mjesecu (7,00-14,30)

NOVA GRADIŠKA, Relkovićeva 7,
Ortodontska ordinacija Irena Žak, spec. ortodont,
medicinska sestra Martina Kikić,
tel:
099/221-1222
radno vrijeme: ponedjeljak i srijeda=poslijepodne (13,00-20,30), utorak, četvrtak i petak=ujutro (7,00-14,30), radna subota 1. u mjesecu (7,00-14,30))

OKUČANI, Trg Franje Tuđmana 3,
Ordinacija dentalne medicine Danijela Eržić Capan, dr.med.dent.,
dentalni asistent Tea Tomljanović,
telefon: 035/371-633, email: dom.zdravlja.dr.andrija.stampar.stomatoloska.ordinacija@sb.t-com.hr,
radno vrijeme: parni datumi=ujutro (7,00-14,30), neparni datumi: poslijepodne (13,30-21,00), radna subota 2. u mjesecu (7,00-14,30)

Ordinacija dentalne medicine Barbara Bagarić, dr.med.dent.,
medicinska sestra Ankica Lukšić,
telefon: 035/371-633, email: ordinacijaokucani1@gmail.com,
radno vrijeme: neparni datumi=ujutro (7,00-14,30), parni datumi: poslijepodne (13,30-21,00), radna subota zadnja u mjesecu (7,00-14,30)


REŠETARI, Vladimira Nazora 26 A,
Ordinacija dentalne medicine Ana Subić, dr.med.dent,
med. sestra Tamara Tusić,
tel: 035/367-393, email: stomatologija.resetari@gmail.com,
radno vrijeme: ponedjeljak i srijeda=poslijepodne (13,00-20,30), utorak, četvrtak i petak=ujutro (7,00-14,30), radna subota 4. u mjesecu (7,00-14,30)

STARO PETROVO SELO, Trg kralja Tomislava 7,
Ordinacija dentalne medicine Dinko Eržić, dr.med.dent.,
medicinska sestra Đurđica Dumenčić,
tel: 035/388-008, email: dinkoerz@gmail.com,
radno vrijeme: parni datumi=ujutro (7,00-14,30), neparni datumi=poslijepodne (13,30-21,00), radna subota 3. u mjesecu (7,00-14,30)

Ordinacija dentalne medicine Tena Ivković, dr.med.dent.,
medicinski tehničar Anton Staronj,
tel: 035/388-008, email: ordinacijasps@gmail.com,
radno vrijeme: parni datumi=poslijepodne (13,30-21,00), neparni datumi=ujutro (7,00-14,30), radna subota 1. u mjesecu (7,00-14,30)


DAVOR, Gundulićeva 35,
Ordinacija dentalne medicine - Matea Bunjevac, dr.med.dent,
medicinska sestra Marija Daić,
tel: 035/347-315, email: ordinacijadavor1@gmail.com,
radno vrijeme: utorak, srijeda, petak=ujutro (7,00-14,30), ponedjeljak, srijeda=poslijepodne (13,00-20,30), radna subota=2. u mjesecu (7,00-14,30)

NOVA KAPELA, Trg kralja Tomislava 4,
Ordinacija dentalne medicine - Teo Trlin, dr.med.dent.
medicinska sestra Spomenka Jelić,
tel: 035/550-868
radno vrijeme: utorak, četvrtak i, petak=ujutro (7,00-14,30), ponedjeljak, srijeda=poslijepodne (13,00-20,30), radna subota=3. u mjesecu (7,00-14,30)