SLUŽBA PATRONAŽNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Medicinsko - socijalna djelatnost u svrhu promicanja i očuvanja zdravlja pojedinca, obitelji i zajednice.
Cilj patronažne zdravstvene zaštite je pružiti zdravstvenu zaštitu korisnicima izvan zdravstvenih ustanova (u njihovim domovima, vrtiću, školi, široj zajednici), poticati ih na očuvanje i unapređenje zdravlja, prevenciju bolesti i ozljeda.

Patronažne posjete korisnicima organiziraju se prijavom bilo kojeg stručnog suradnika, poziva obitelji, susjeda, prijatelja ili samog korisnika.
Patronažna sestrinska skrb je preventivna, zdravstveno – socijalna i edukativna djelatnost koja se odvija u obitelji i zajednici uz maksimalno sudjelovanje i suradnju korisnika.
Patronažna zdravstvena njega usmjerena je na dvije glavne grupe zadataka :

1. Promicanje i očuvanje zdravlja te sprečavanje bolesti kod novorođenčadi, dojenčadi, male i predškolske djece, školske djece i omladine, žena osobito za vrijeme trudnoće i babinja, starijih i nemoćnih osoba, osoba s povećanim potrebama zbog duševnog ili tjelesnog oštećenja, rizičnog ponašanja i loših životnih navika.

2. Prepoznavanje, pravodobno otkrivanje i skrb za bolesne i nemoćne koja se provode tamo gdje ljudi žive i rade, a najčešće u njihovim
domovima Patronažna sestra izrađuje plan rada u skladu s utvrđenim potrebama kroz individualan rad, rad sa obitelji korisnika, rad u malim grupama u prostorijama doma zdravlja, prostorijama lokalne samouprave s temama iz područja primarne , sekundarne i tercijarne prevencije, suradnju s izabranim doktorima primarne zdravstvene zaštite.

NOVA GRADIŠKA, Relkovićeva 7,
tel. 035/550-720, voditeljica patronaže: Senka Dautović, bacc.med.techn.
mob: 099 255 0157, email: patronaza@domzdravlja-novgradiska.hr,
radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 7,30 do 15,30

OKUČANI, Trg Franje Tuđmana b.b.,
radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 7,30 do 15,30h

NOVA KAPELA, Trg kralja Tomislava 4,
radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 7,30 do 15,30

DAVOR, Gundulićeva 35,
radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 7,30 do 15,30