SLUŽBA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PREDŠKOLSKE DJECE

NOVA GRADIŠKA, Ljudevita Gaja 26,
Tamara Radojčić Šagovac, spec.pedijatar,
medicinska sestra Dubravka Krmpotić,
tel: 035/203-839, email: pedijatrijadzng@gmail.com,
radno vrijeme: ponedjeljak i srijeda=poslijepodne (13,00-19,30), utorak, četvrtak i petak=ujutro (7.00-13,30), radna subota=2. u mjesecu (7,00-14,30).